INTERNET DRIFT-STATUS
Opdateret: 2020-01-04 kl. 01:50


 

NYT UDSTYR & OMBYGNING AF ANLÆGGET 

 SKAGEN ANTENNELAUG har gennem de seneste år udskiftet alt Internet udstyr i hovedstationen.
Samtidig er alt aktivt udstyr ude i byen blevet genberegnet og kontrolleret.
Underliggende standere, ca. 2400 stk., har fået skiftet alt passivt udstyr ud.

Ovenstående er en del at en gennemgribende renoveringsplan, der skal styrke kvaliteten, og øge fleksibiliteten af Skagen Antennelaugs produkter.

Samtidig en væsentlig højnelse af Internet kapassiteten, til gavn for Skagen Antennelaugs medlemmer.
Der føres væsentlig flere Fiber kabler ud fra hovedstationen, og byen opdeles i mange flere Noder / Områder.

Vi er nu så lagt fremme, at vi skal til at indkoble resten af det nye udstyr, og det vil komme til at foregå i nogle etaper.
Nedenstående etaper er ikke endegyldige men indtil videre.

1. Etape

Omlægning til nyt combiner udstyr, til TV, i hovedstationen.

Dette vil finde sted d. 29. august 2019 i perioden 00:00 - 08:00. / Er Udført.

I denne forbindelse skal man forvente, at TV og Internet kan være væk i kortere eller længere perioder.

Der arbejdes på at gøre afbrydelserne så korte som muligt.

2. Etape

Indkobling af ny CMTS (Cable Modem Termination System).

Dette vil finde sted d. 08-10-2019 i Perioden 00:00 - 08:00 / Er Udført.

I denne forbindelse skal man forvente, at SkagenNet Internet kan være ude af drift i kortere eller længere perioder.

Der arbejdes på at gøre afbrydelserne så korte som muligt.

3. Etape

Udskiftning af TV Pakke filtre i hele byen.

Dette vil finde fra d. 06-01-2020 til d. 01-03-2020 i dagtimerne. Er nu i gang.

I denne forbindelse vil det, når arbejdet er udført, være nødvendig at udføre en TV Kanal søgning på alle TV apparater.

Der vil samtidig være korte afbrydelser af SkagenNet Internet.

Der arbejdes på at gøre generne så lille som muligt.

Beklager genen