Laugest formål

Laugets formål er at tilvejebringe og drive fællesantenneanlæg i Skagen Kommune for at forsyne medlemmerne med radio- og fjernsynssignaler samt alternative tjenester.
Generalforsamlingen fastsætter til enhver tid de radio- og fjernsynssignaler samt alternative tjenester der skal overføres på fællesantenneanlægget.

Kontingentopkrævning for perioden 01-10-2014 til 31-12-2014 er nu udsendt.


Webmaster 2003 © skagenantennelaug.dk